top of page

מלאך ה' בספר שופטים | מי הוא המשיח? פרק 8

שם הפרק:

מלאך ה׳ בספר שופטים


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

נדון על התגלויות אלוהים דרך מלאך ה׳ בספר שופטים. לבילעם, לגידעון, ולהוריו של שימשון.


Comments


W.png
bottom of page