top of page

מלאך ה׳ | מי הוא המשיח? פרק 2

שם הפרק:

מלאך ה׳


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

לאחר שבפרק הקודם התמקדנו בהתגלות אלוהים לאברהם, בפרק זה נתבונן על האופן שבו התגלה אלוהים ליעקב. הכינוי ״מלאך ה׳״ מופיע מספר פעמים בתנ״ך ומיוחס לדמות ייחודית שמופיעה בזמנים שונים על ציר הזמן המקראי. מי היא אותה הדמות? מה תפקידה?


Comments


W.png
bottom of page