top of page

ממוסלמי קיצוני למציאת אלוהים: המסע שלי

בסרטון זה, מוחמד משתף את המסע האישי שלו מלידה למשפחה מוסלמית שמרנית ביותר ועד למציאת הדרך שלו לרוחניות. הוא מספר על החינוך שלו, שכלל תפילות מרובות בכל יום וצום, וכיצד הוא האמין בתחילה שבני משפחתו כולם קדושים וטהורים באמונתם האסלאמית. עם זאת, הדובר הבין בסופו של דבר שמעקב עיוור אחר אמונות משפחתו אינו מוביל אותו לחיים רוחניים מספקים, והוא החל להטיל ספק באמונתו. לאחר מכן, מוחמד דן בחוויה שלו במפגש עם חבר בקולג' שעזר לו לחקור דרכים אחרות לרוחניות ובסופו של דבר למצוא את דרכו לאלוהים.


Comments


W.png
bottom of page