top of page

מתי המשיח יחזור?

למה המשיח היה צריך להגיע? איך ומתי הוא יחזור? יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות במקרא, בתנ״ך ובברית החדשה.W.png
bottom of page