top of page

מתרגמים את התנ״ך לכל השפות בעולם!

התנ”ך הוא הספר הנפוץ ביותר בעולם, אבל ידעתם שהתנ״ך מתורגם לפחות מ10 אחוז משפות העולם? ריקי גידומל מגיע מרקע עשיר של שפות ותרבויות, עם השנים התפתח אצלו החזון לתרגם את התנ״ך לכל השפות שבעולם. בכדי לממש את החזון שלו הקים ריקי בית-ספר אליו באים מתרגמים מכל העולם כדי ללמוד עברית מקראית ולתרגם את התנ״ך לשפתם.


Comentarios


W.png
bottom of page