top of page

סיכום | מי הוא המשיח? פרק 10

שם הפרק:

סיכום


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

נעבור על תוכן כל פרקי הסדרה בקצרה, נתחיל מאברהם, נמשיך ביעקב , משה , 74 זקני ישראל, יהושוע, יחזקאל, ודניאל.


Comments


W.png
bottom of page