top of page

עולם הרוח מול עולם החומר

חייה של האישה המאמינה מתקיימים מצד אחד במישור הפיזי והגשמי ומצד שני יש בה עולם מלא במציאות רוחנית. איפה נקודות ההשקה בין העולמות בחייה? וכיצד ניתן לגשר על הפער בין עולם הרוח לעולם החומר בחייה של המאמינה?


Comments


W.png
bottom of page