עולם טוב יותר בעזרת תרבות של סולידריות

דניאל קנטור היא פעילה חברתית עסוקה מאוד. בין היתר היא משתדלת להביא צדק לעולם בעזרת אוכל, מקיימת מפגשים בין הקהילה האריתראית לבין תושבים ישראלים ומארגנת עוד מגוון פעילויות של עזרה הדדית על בסיס התנדבותי בתחומים שונים כגון: מבקשי מקלט, תשושי נפש, קשישיםף אמהות חד-הוריות, שיפוצים, גיוס ציוד, הצלת מזון, מסעדות בסולידריות ועוד…


W.png