top of page

עולם טוב יותר בעזרת תרבות של סולידריות

דניאל קנטור היא פעילה חברתית עסוקה מאוד. בין היתר היא משתדלת להביא צדק לעולם בעזרת אוכל, מקיימת מפגשים בין הקהילה האריתראית לבין תושבים ישראלים ומארגנת עוד מגוון פעילויות של עזרה הדדית על בסיס התנדבותי בתחומים שונים כגון: מבקשי מקלט, תשושי נפש, קשישיםף אמהות חד-הוריות, שיפוצים, גיוס ציוד, הצלת מזון, מסעדות בסולידריות ועוד…


コメント


W.png
bottom of page