top of page

ערמו"ת של קוצים | "ושכנתי בתוכך" | סדנה לריפוי נפשי עמוק

הרצאה 2


האם באמת אפשר להגיע למצב שבו בעיות כרוניות, אפילו טראומה, יהיו נחלת העבר? או שפשוט צריך להתרגל לחיות עם הדברים האלה?

התשובה היא כן, זה אפשרי. המשכן שמשה בנה עונה על השאלות האלה. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים להיכנס בשער כניסה אחד ויחיד, שער צר למדי, ולהגיע אל יעד מוגדר מראש. מדובר בתהליך, כשכל שלב מביא הקלה נוספת.

מיד אחרי שניכנס בשער נצטרך להכין את החומרים המתאימים לבנייה של משכן מלא כבוד בחיינו. בהרצאה זו אורנה מסבירה שחומרי הבניין האלה נמצאים בחיינו בשפע, דווקא באותם מקומות שמהם אנחנו מתעלמים לגמרי. נלמד לזהות ולמיין אותם, ונתחיל לנקות אותם בשני חומרים חשובים. הראשון שבהם מוזר למדי - דם. כן, דם!


לפרטים נוספים, או לליווי אישי בתהליך היישום, יש לפנות לאימייל: otoomofet@gmail.com


Comments


W.png
bottom of page