top of page

פרשת אחרי מות קדושים

כיצד אפשר לחיות בקדושה? פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל.

מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו.


W.png
bottom of page