top of page

פרשת בלק

הרצאה על האיזון שבין טוב לרע.

מדוע דיברה האתון עם בלעם? מה כוחו האמיתי והרוחני של הדיבור? האם תאוות בצע וחיפוש אחר רווח אישי הם תמיד רעים? האם ייתכן טוב ללא רע? בפרשת השבוע שלנו מסופר על כך שכל עמי האיזור חוששים בפניהם של העם החדש והמסתורי שהולך ומתקרב לאיזור, הם שואלים בינהם מהו מקור הכוח של העם הזה? ומחפשים דרכים שבהן יוכלו להביס אותו. גם בלק מלך מואב מבין שבני ישראל זוכים לברכה ולהגנה מאת אלוהים והוא מבקש לפנות לפתרונות רוחניים ופונה לבלעם שהוא מעין ״מכשף להשכרה״ כדי שיקלל את עם ישראל. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: בלק (במדבר כב, 2 – כה, 9)Comments


W.png
bottom of page