top of page

פרשת בראשית

פרשנות יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מקהילת רועה ישראל. קריאת התורה שלנו מתחילה עם הבריאה ״בראשית ברא אלוהים״, אלוהים הוא הבורא והיוצר, הוא עשה שמיים וארץ, הוא ברא את הכל, את האור ואת החושך, את הטוב ואת הרע. אלוהים קידש את יום השבת הרבה לפני אברהם אבינו, גם אדם וחווה שמרו את יום השבת לקדשו. השבת ניתנה לכל האנושות, לטובתה. בפרשה נגלה את התשובות לשאלות הכי חשובות במחשבה האנושית: ״מי אני?״, ״למה באתי?״, ״מה התפקיד שלי כאן?״ נלמד על נפילת האדם מחסדו של אלוהים, מגן העדן המוגן, ועל התחושות שנפילה זו מפעילה בתוכנו בני האדם. נמשיך ברצח קין והבל. נתבונן על ההפטרה, ונלמד ממנה על זהותו של עבד האלוהים.Comments


W.png
bottom of page