top of page

פרשת דברים

אל תעזבו את תורת אלוהים.

בפרשת דברים נלמד את הספר האחרון בסדרה, הספר בנוי ממקבץ נאומים ונבואות ולכולם קו ברור ויסודי: אל תעזבו את מצוות ותורת האלוהים כי הם מקור החיים שלנו. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: דברים (דברים א, 1 – ג, 22)Comments


W.png
bottom of page