top of page

פרשת האזינו

הפרשה כולה, פרט לדברי הסיום, היא שירת ״האזינו״. נלמד על מה מדברת שירת האזינו, כיצד היא מורכבת ומה ניתן ללמוד משירה זו שרלוונטי לחיינו גם היום. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: האזינו (דברים לב,א-נב)Comments


W.png
bottom of page