top of page

פרשת וארא

בפרשה זו מתואר תחילתו של תהליך ארוך והיסטורי יציאת מצרים. פסח הוא אחד החגים המרכזיים ביותר בכתובים, הפסח מסמל את סוף עידן העבדות. מה הקשר בין חג הפסח לגאולת ישוע המשיח מנצרת עליו כתוב בספר הברית החדשה?



W.png
bottom of page