top of page

פרשת ואתחנן

למה משה לא זכה להיכנס לארץ ההבטחה?

במרכז פרשת השבוע שלנו, פרשת ואתחנן, אנחנו מוצאים את עשרת הדיברות ואת השמע ישראל המפורסם. שם הפרשה נגזר מתחינתו של משה עבד האלוהים שביקש לעבור את הירדן ולראות מקרוב את ארץ ההבטחה לאחר שהוביל את עם ישראל במדבר במשך כ40 שנה, אלוהים עונה בשלילה לבקשת משה. האם אנחנו מוכנים לשמוע גם ״לא״ כתשובה לתפילותינו? בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: ואתחנן (דברים ג, 23 – ז, 11)Comments


W.png
bottom of page