top of page

פרשת ויגש

אחי יוסף, שניסו לרצוח אותו בעבר, מגיעים היום עד לפתח ביתו כדי לבקש ממנו עזרה, מבלי לדעת את זהותו האמיתית. יוסף יושב בצמרת השלטון במצרים, ולא ממהר להתגלות אל אחיו בתור אחיהם. מדוע? מה הוא תפקיד המפתח של יהודה, האח שעל שמו נקרא עמנו, העם היהודי, בהצלת יוסף מרצח אחיו? והאם ישנן הקבלות בין סיפורו של יוסף לסיפור של ישוע מנצרת? אם כן, מה הן?W.png
bottom of page