top of page

פרשת ויחי

הפרשה האחרונה בספר בראשית. יעקב מברך את בניו לקראת מותו, ברכה והבטחה מיוחדת מקבל יהודה: משושלתו יגיע המלך המשיח. בפרשה אנחנו לומדים על השינוי ועל ההתבגרות שעבר יוסף, הוא איננו עוד ילד צעיר שמלשין על אחיו או מתנשא מעליהם. כעת יוסף הוא אדם בוגר מלא באהבה וסליחה, הוא מסוגל לראות את יד אלוהים בכל מהלך בחייו, גם ברע וגם בטוב.Comments


W.png
bottom of page