top of page

פרשת וילך

בגיל 120 המופלג משה מצהיר בפני עם ישראל שהוא לא יכול עוד להנהיג ולהוביל את העם. אלוהים מגלה למשה שעם ישראל ייפול בהמשך מדרך הישר אך אלוהים יקבץ וירחם על עמו. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: וילך (דברים לא,א-ל)Comentários


W.png
bottom of page