פרשת וישב

האם סוף כל סוף יזכה יעקב אבינו לשבת בנחת? בסיפור השבוע אנחנו מתוודעים לתככים ולמזימות בתוך משפחתו של יעקב. בניו מבקשים לרצוח את בנו הקטן, יוסף. מדוע במסורת היהודית נוהגים לכנות את המשיח כ״משיח בן יוסף״? חיי יוסף הם כמו אבטיפוס לחיי המשיח הסובל, הדחוי ע״י אחיו, והמולך בסופו של דבר.W.png