top of page

פרשת חוקת

אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה.

זוהי הפרשה שבה אנחנו מגיעים לשנת ב40 במדבר! סוף סוף עם ישראל מתכונן להיכנס לארץ ההבטחה. בעזרת פרשת השבוע נלמד על הנושאים הבאים: מדוע אלוהים נתן לנו לחיות על פני האדמה? אילו מעשים עלינו לעשות בזמן החיים כאן? כיצד נוכל להיות טהורים בעיני אלוהים? ואיך נוכל להיגאל ולהיוושע? בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: חקת (במדבר יט, 1 – כב, 1)Comments


W.png
bottom of page