פרשת יתרו

כל עמי הסביבה שמעו על אודות העם החדש והמיסתורי שיצא זה עתה ממצרים ביד רמה ובניסים גדולים, וכעת מסתובב במדבר. בלק מלך מואב, ששמע את החדשות האלה, שוכר את שירותיו של בלעם בגלל פחדו מן העם הזה. בלק הוא לא היחיד ששמע את שמעו של עם ישראל ופחד פחד נורא. גם יתרו כהן מדיין שומע על עם ישראל ורוצה לראות אותם בעיניים שלו, אבל לא מתוך פחד. יתרו מייעץ למשה ועוזר לו.W.png