פרשת כי תשא

הפרשה ממשיכה את בניית המשכן. בצלאל מתמנה כאומן הראשי והוא יהיה זה שיעצב בחוכמת לב, בתבונה גדולה ובכישרון רב את כלי המשכן. בתחילת הפרשה ישנו מפקד אוכלוסין וכמו כן בפרשה אנו לומדים על מצוות שמירת השבת. האם בעידן המודרני ישנה עדיין חשיבות למצווה העתיקה של שמירת השבת?W.png