פרשת לך-לך

פרשנות יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. כשאברהם בגיל 75, אלוהים פוקד עליו ״לך לך״, אברהם מקשיב, יוצא והולך לו. צעד האמונה של אברהם הינו אחד הצעדים החשובים והמשמעותיים ביותר בתולדות ההיסטוריה האנושית.W.png