top of page

פרשת ניצבים

פרשת ניצבים מגיעה כפרשת הרגעה לאחר הקללות הרבות והקשות ששמענו בשבוע שעבר - הקללות שבאות עלינו מגיעות עלינו ליצרוף אותנו ולנסותנו אבל בסופן אנחנו עומדים ניצבים אל מול האל. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: נצבים (דברים כט,ט-ל,כ)W.png
bottom of page