top of page

פרשת נשא


קדושת הנישואין וקדושת המשפחה.

פרשת נשא היא הפרשה הארוכה בתורה, האורך של הפרשה מגיע בעקבות פירוט מתנות הנשיאים, הפרוט חוזר על עצמו שוב ושוב באותן המילים 12 פעמים. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: נשא (במדבר ד, 21 – ז, 89)W.png
bottom of page