top of page

פרשת צו

מה הייתם מוכנים להקריב עבור אלוהים?

פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל.


W.png
bottom of page