top of page

פרשת ראה

חלב ובשר, חגי התורה והבחירה בין הטוב לבין הרע.

בהרצאה על פרשת השבוע ״ראה״ נדבר על הנושאים הבאים: האם מותר לאכול חלב ובשר ביחד? אילו חגים התורה מצווה אותנו לחגוג ובאיזה אופן? הבחירה בין טוב לרע האם יש אמת באימרה ״צדיק ורע לו, רשע וטוב לו״ ? ועוד… בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: ראה (דברים יא,כו-טז,יז)



Commentaires


W.png
bottom of page