top of page

פרשת תולדות

הפרשה שלנו מתחילה במילה "תולדות" ואלה תולדות יצחק, אנחנו לרגע חושבים שאנחנו הולכים לדבר על יצחק... אבל מהר מאוד אנחנו גולשים לדבר על האחים, על עשיו ויעקב. הפרשה שלנו נוגעת במגוון נושאים: הולדת התאומים, והנבואה שרבקה מקבלת "רב יעבוד צעיר", מכירת הבכורה עבור נזיד עדשים, הירידה של יצחק לגרר ושם הוא מציג את רבקה אשתו כאחותו (בדומה לאברהם), וכמובן גניבת הברכה ומעשה המרמה שרבקה ויעקב זוממים כנגד עשיו ויצחק.Comments


W.png
bottom of page