top of page

פרשת תזריע מצורע

טומאה וטהרה בעידן המודרני. פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: פרשת תזריע (ויקרא יב, 1 – יג, 59) מצורע (ויקרא יד, 1 – טו, 33)


Comments


W.png
bottom of page