פרשת תצוה

פרשה זו עוסקת בעיקר בבגדי הכהנים והחושן בעל 12 האבנים הטובות המייצגות את שבטי ישראל. כל מלאכת הכנת הבגדים, התפירה, פיתוח הזהב והברזל, נגרות ועוד נעשתה בידי אמן מומחה ומוכשר ע״י אלוהים. האם ישנה חשיבות לכל האסתטיקה, ההוד וההדר של הדברים האלו?W.png