top of page

פרשת תצוה

פרשה זו עוסקת בעיקר בבגדי הכהנים והחושן בעל 12 האבנים הטובות המייצגות את שבטי ישראל. כל מלאכת הכנת הבגדים, התפירה, פיתוח הזהב והברזל, נגרות ועוד נעשתה בידי אמן מומחה ומוכשר ע״י אלוהים. האם ישנה חשיבות לכל האסתטיקה, ההוד וההדר של הדברים האלו?コメント


W.png
bottom of page