top of page

פרשת תרומה

חלק חשוב ובסיסי בפולחן של האדם מול אלוהים הוא המשכן. בניית המשכן מתאפשרת על-ידי תרומות מן הקהילה, כל איש כפי שליבו מדריך אותו. האם אלוהים צריך בכלל בית? האם אנחנו, בני האדם, יכולים לבנות משכן מפואר מספיק עבור האל העליון? האם מי שתורם יותר לבניית המשכן אוהב יותר את אלוהים?Comments


W.png
bottom of page