top of page

קירבת אלוהים לי טוב

בכתבי הקודש אנחנו לומדים על אנשי האלוהים שהייתה להם קירבה ואינטימיות עם הקדוש ברוך הוא. האם קירבה שכזו לאלוהים אפשרית גם בעידן המודרני, האם קשר אישי עם אלוהים הינו בר השגה גם היום?Comentarios


W.png
bottom of page