קירבת אלוהים לי טוב

בכתבי הקודש אנחנו לומדים על אנשי האלוהים שהייתה להם קירבה ואינטימיות עם הקדוש ברוך הוא. האם קירבה שכזו לאלוהים אפשרית גם בעידן המודרני, האם קשר אישי עם אלוהים הינו בר השגה גם היום?W.png