top of page

ראיתי את המלך! | מי הוא המשיח? פרק 5

שם הפרק:

ראיתי את המלך!


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

בפרק זה נמשיך בסקירת הופעות אלוהים לבני האדם, והפעם בהתגלות הקדוש ברוך הוא בפני הנביא הראשון של הנביאים האחרונים - ישעיה.
W.png
bottom of page