ראשית חוכמה יראת ה׳

ראשית חוכמה היא יראת ה׳. הפחד מרחיק אותנו מאלוהים אך היראה מקרבת אותנו אליו. ענקי האמונה מן התנ״ך היו מלאים ביראת ה׳ ואנו יכולים ללמוד מהם.


W.png