top of page

ראש השנה ויום הכיפורים | חגי ומועדי ישראל

בסרטון זה אנו מתחקים אחרי המשמעות והחשיבות של שני החגים החשובים ביותר בלוח השנה היהודי, ראש השנה ויום הכיפורים. אנו חוקרים את המקורות התנ״כיים של חגים אלו ומדברים על הקשר והחשיבות שלהם. באמצעות הבחנת המקטעים בתורה, אנו מבינים את המסורת של תקיעת השופר, שמציינת את הדין הבא ומזכירה לנו את ההר הקדוש בסיני. הצטרפו אלינו כדי לגלות את המשמעות הרוחנית של החגים האלה.

————————————

האם יש לחגים מטרה מרכזית או קשר ביניהם? אולי טמון בהם מסר בשבילנו? האם הם מצביעים על העתיד שלנו? ואם כן, על מה הם מצביעים ומתי זה יקרה? האם המסר הזה נועד רק לעם ישראל או נועד גם לי באופן אישי? האם משמעות החגים נועדה רק לעם ישראל או לעולם כולו. בכל השאלות הללו ועוד נדון בתוכנית זו על חגי ישראל.


מועדי ישראל - משמעותם המקראית והנבואית | ויקטור קלישר


Comments


W.png
bottom of page