top of page

ראש השנה ויום הכיפורים #2 | חגי ומועדי ישראל

בסרטון זה, אנו חוקרים את המשמעות הנבואית של החגים: ראש השנה ויום הכיפורים. בעוד שחגי האביב של פסח ושבועות מצביעים על אירועים שכבר התגשמו בבואו הראשון של ישוע המשיח, חגי הסתיו של ראש השנה ויום הכיפורים מצביעים על האירועים שיתגשמו בבואו השני. אנו גם מתייחסים למשמעות האישית של החגים הללו, ומדגישים את הצורך לתשובה וסליחה מאלוהים על החטאים שלנו. תקיעת השופר בראש השנה מעוררת רעד ופחד, ומזכירה לנו את החשיבות של התשובה והבאת עצמנו בצנע ובשפלות לפני האל.

————————————

האם יש לחגים מטרה מרכזית או קשר ביניהם? אולי טמון בהם מסר בשבילנו? האם הם מצביעים על העתיד שלנו? ואם כן, על מה הם מצביעים ומתי זה יקרה? האם המסר הזה נועד רק לעם ישראל או נועד גם לי באופן אישי? האם משמעות החגים נועדה רק לעם ישראל או לעולם כולו. בכל השאלות הללו ועוד נדון בתוכנית זו על חגי ישראל.


Commentaires


W.png
bottom of page