top of page

שטיפת קוצים במים | "ושכנתי בתוכך" | סדנה לריפוי נפשי עמוק

הרצאה 4


"נפש הבשר - בדם היא". כך מלמדת התורה, ומרמזת על הקשר הישיר בין כאב נפשי לגופני. ואכן, מי שימשיך אל היעד, יגלה שהבריאות הנפשית שלו תוביל גם לבריאות גופנית.


בהרצאה זו אורנה מלמדת שאת ערימות הקוצים שלנו צריך לרחוץ גם במים, שלא מספיק רק לטהר אותם בדם. במשכן במדבר התרחש השלב הזה ליד הכיור. אבל איך אנחנו אמורים לעשות את זה בתוכנו?


הכיור במשכן נבנה ממראות נחושת והכיל מים. הכוהנים הביטו במראות, ראו היכן דבקו בהם טומאה, זיעה ופסולת, ורחצו את עצמם בהתאם. באילו מראות אנחנו אמורים להביט היום, כדי לזהות את הזוהמה שעלינו לרחוץ מעלינו? ואיך עושים את זה?


מי שיישם את הכלים שלמדנו עד עכשיו, יגלה שבשלב זה - מסך כבד שרבץ בתוך הלב שלו הורם. שחלקים שונים בקרבו מתחברים זה לזה ושהקושי שאיתו הוא התחיל את התהליך הולך ומתפוגג.


לפרטים נוספים, או לליווי אישי בתהליך היישום, יש לפנות לאימייל: otoomofet@gmail.com


Comments


W.png
bottom of page