top of page

שילה בן הוד | היית שם

היית שם כשנולדתי עוד מימיי הראשונים שם כדי לשמוע כשקול ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים כי כל יום בחיי הוא בחייך וכל יום בידיי הוא בידיך בין אם אני מודע או לא מודע לא עזבת אבא עד היום כל תפילה נשמעה וכל דימעה נאספה הניסיונות לאהוב כולם נגעו לך בלב נשארת בזמנים הכי קשים ולא פיספסת את כל הטובים בזכותך אני כאן אלוהים לפעמים שכחתי להשיב לאהבה אבל זה לא השפיע על אהבתך כי אני לא תמיד הלכתי בדרך כרצונך אבל זה לא השפיע על נוכחותךCommentaires


W.png
bottom of page