top of page

שר-צבא יהוה | מי הוא המשיח? פרק 7

שם הפרק:

שר-צבא יהוה


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

מול יהושוע מופיע שר-צבא יהוה, נבחן את הכתוב ונשאל האם מדובר במלאך רגיל או בעוד התגלות ייחודית של האל בכבודו ובעצמו?Comentários


W.png
bottom of page