top of page

#002 התנגדויות כלליות – ״מדוע לא יותר יהודים מאמינים בישוע?״

ההתנגדות היהודית הבסיסית ביותר היא "יהודים לא מאמינים בישוע". "הידעתם שישוע עצמו היה יהודי?" "האם ידעתם שהוא נקרא כרייסט (משיח) בגלל שכרייסט זו המילה היוונית למשיח?" "הידעתם ששם אימו של ישוע היה מרים?" למעשה, יש מחלוקת גדולה שמתועדת בברית החדשה שאומרת בכלל, "האם אתה יכול להיות גוי ולהאמין בישוע?"


Comments


W.png
bottom of page