top of page

#004 התנגדויות כלליות – הנצרות לא עובדת, היא לא מקיימת את אשר הבטיחה

מה השאלה? - קורס העשרה המתייחס לשאלות נפוצות המתנגדות לאמונה בישוע כמשיח ישראל. בפרק זה: “אם ישוע הוא באמת המשיח, מדוע אין שלום עלי אדמות?” אז אנחנו יודעים מי יבוא ויסיים את העבודה ויגשים את שאר המשימה, הבאת שלום עלי אדמות והשמדת הרשע. יש רק מועמד אפשרי אחד, ישעיהו נ"ב אומר לנו שזה שיהיה רם ונישא יסבול קודם דחיה נוראית, זה המשיח שלנו. אז זה שהולך לסיים את העבודה הוא זה שבא והתחיל אותה בדיוק בזמן הנכון כמו שנבאו הנביאים שלנו.


Comentarios


W.png
bottom of page