top of page

#005 התנגדויות היסטוריות לאמונה בישוע

מה השאלה? - קורס העשרה המתייחס לשאלות נפוצות המתנגדות לאמונה בישוע כמשיח ישראל. בפרק זה: האם זה הגיוני שאחרי ביאת המשיח עדיין יהיו מלחמות, רעב ושאר צרות? האם הייתה ציפייה במאה הראשונה שהמשיח יחולל ניסים? האם ישוע לא יכול להיות המשיח מכיוון שיותר דם יהודי נשפך בשמו מאשר בכל שם אחר או מכל סיבה אחרת? אם היינו צייתנים לאלוהים כעם, מדוע חווינו זוועות לאורך מאות השנים?


Comments


W.png
bottom of page