top of page

#011 אלוהותו של המשיח

מה השאלה? - קורס העשרה המתייחס לשאלות נפוצות המתנגדות לאמונה בישוע כמשיח ישראל. בפרק זה: התנגדויות תיאולוגיות: האלוהות של המשיח


W.png
bottom of page