קשר עם אלוהים

תפילה היא שיחה אישית עם אלוהים מתוך מערכת יחסים אינטימית אתו.  זוהי פנייה אליו והקשבה לקולו. לרוב כשאדם נושא תפילה הוא עושה זאת מתוך כוונה שהבורא ישמע את קולו ויענה לתפילתו. הבורא הוא אל עונה תפלה. ועל כך יכול להעיד כל אדם המאמין בישוע המשיח.

התפילה והיחסים שלנו עם אלוהים מבוססים על חסדו ואהבתו אלינו.  הוא שומע לכל בקשות לבנו. אנחנו לא מנסים להצדיק את עצמנו על-ידי המעשים שלנו, אלא פונים לאלוהים כאל אב אוהב המקבל אותנו במקום בו אנחנו נמצאים. לכן אפשר לדבר אתו בכנות.

מתוך תפילה אנו חוזרים בנו על דברים לא טובים שעשינו, אנו מודים לאלוהים על כל הברכות שהוא מרעיף עלינו, ומבקשים חכמה והדרכה ממנו לחיי היום יום שלנו.

להלן מספר אופציות לתפילה. אתה מוזמן להתפלל את התפילה המתאימה ביותר עבורך.

תפילה להתגלות אלוהים

אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב,

אני רוצה לדעת בביטחון אם אתה קיים ופועל בעולם הזה.

אני רוצה להכיר אותך כאבא אוהב.

בבקשה הראה לי את האמת על קיומך, על כתבי הקודש על הצדק ועל משמעות החיים.

אני פותח את לבי עכשיו לקבל השראה ותובנה רוחנית ממך.

תפילה להתגלות אלוהים

אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב,

אני רוצה לדעת בביטחון אם אתה קיים ופועל בעולם הזה.

אני רוצה להכיר אותך כאבא אוהב.

בבקשה הראה לי את האמת על קיומך, על כתבי הקודש על הצדק ועל משמעות החיים.

אני פותח את לבי עכשיו לקבל השראה ותובנה רוחנית ממך.

תפילה להתגלות אלוהים

אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב,

אני רוצה לדעת בביטחון אם אתה קיים ופועל בעולם הזה.

אני רוצה להכיר אותך כאבא אוהב.

בבקשה הראה לי את האמת על קיומך, על כתבי הקודש על הצדק ועל משמעות החיים.

אני פותח את לבי עכשיו לקבל השראה ותובנה רוחנית ממך.

תפילה היא שיחה אישית עם אלוהים מתוך מערכת יחסים אינטימית אתו.  זוהי פנייה אליו והקשבה לקולו. לרוב כשאדם נושא תפילה הוא עושה זאת מתוך כוונה שהבורא ישמע את קולו ויענה לתפילתו. הבורא הוא אל עונה תפלה. ועל כך יכול להעיד כל אדם המאמין בישוע המשיח.

התפילה והיחסים שלנו עם אלוהים מבוססים על חסדו ואהבתו אלינו.  הוא שומע לכל בקשות לבנו. אנחנו לא מנסים להצדיק את עצמנו על-ידי המעשים שלנו, אלא פונים לאלוהים כאל אב אוהב המקבל אותנו במקום בו אנחנו נמצאים. לכן אפשר לדבר אתו בכנות.

מתוך תפילה אנו חוזרים בנו על דברים לא טובים שעשינו, אנו מודים לאלוהים על כל הברכות שהוא מרעיף עלינו, ומבקשים חכמה והדרכה ממנו לחיי היום יום שלנו.

בקשת תפילה אישית