top of page

אלוהי יעקב | עמנואל רורו


שיר הלל חזק ועוצמתי בביצוע עמנואל רורו. השיר מביע את אמונתו של המשורר באלוהים, וקורא אליו לעזרה ותמיכה. הוא מזכיר את חסדיו של ה' בעבר, ומבקש ממנו להמשיך להראות את נאמנותו גם בעתיד.

Yorumlar


W.png
bottom of page