top of page

איגרת פטרוס: תובנות מהקהילה המשיחית הקדומה

הצטרפו אלינו כשאנו חוקרים את איגרתו של פטרוס, מתוך ספר הברית החדשה. האיגרת מלאה בחכמה ועידוד למאמינים המשיחיים. גלו את החשיבות ההיסטורית של איגרת זו ואת הקשר שלה לחיינו היומיומיים. כאחד התלמידים הקרובים ביותר לישוע, שמעון פטרוס מעביר תובנות יקרות מהקשר האינטימי עם המורה שלו. נחשוף את המסר האלוהי המוטמע במכתב זה כשאנחנו חוקרים את נקודות המרכז בפרק א' ומצליחים להבין את הלקחים העמוקים לגדילה הרוחנית שלנו. קראו את האיגרת איתנו וקבלו תובנות מעמיקות שיכולות לעזור במסע האמונה שלכם.


Comments


W.png
bottom of page