top of page

אפוקליפסה | מי הוא המשיח? פרק 9

שם הפרק:

אפוקליפסה


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

אפוקליפסה היא מילה ביוונית שבעברית משמעותה ״התגלות״. בפרק זה נדון בספר האחרון שבברית החדשה והוא בעל אותו השם - התגלות. בספר ההתגלות מסופר על חזון אותו ראה וכתב יוחנן, שהיה תלמידו של ישוע. יוחנן פגש באותה הדמות שעליה דיברנו בפרקים הקודמים, האם התגלתה אליו באופן שונה מלשאר גיבורי התנ״ך?

Comments


W.png
bottom of page