top of page

המשמעות הנסתרת בסיפור חייו של יוסף | דליה דרעייום אחד, דליה היתה עדה לפיגוע טרור בירושלים. מתוך הכאב והייאוש הנורא היא פנתה לאלוהים ושאלה כיצד היא תוכל לעזור לבני עמה, וכך נולד המסר על המשמעות הנסתרת בחייו של יוסף, שאותו דליה חולקת עמכם בסרטון זה.

Comentários


W.png
bottom of page