top of page

חג סוכות #2 | חגי ומועדי ישראל

חג האסיף: הכפרה והקורבן

בסרטון זה נדבר על משמעות חג הסוכות ובפרט על הכפרה הנדרשת לחיים הזמניים של האדם עלי אדמות. נלמד על קורבנות בעלי החיים ולמה לא ניתן לסמוך עליהם לכפרה ונבין את הפתרון המוצע על ידי אלוהים לבעיית החטא והצורך בכפרה.

————————————

האם יש לחגים מטרה מרכזית או קשר ביניהם? אולי טמון בהם מסר בשבילנו? האם הם מצביעים על העתיד שלנו? ואם כן, על מה הם מצביעים ומתי זה יקרה? האם המסר הזה נועד רק לעם ישראל או נועד גם לי באופן אישי? האם משמעות החגים נועדה רק לעם ישראל או לעולם כולו. בכל השאלות הללו ועוד נדון בתוכנית זו על חגי ישראל.

מועדי ישראל - משמעותם המקראית והנבואית | ויקטור קלישרKommentare


W.png
bottom of page